Bestyrelsen i Silkeborg lokalafdeling består af følgende:

Formandskab
Ordførende Grethe Svendsen
86 84 69 92
grethe.svendsen@skolekom.dk

Ellen Randrup Østergaard
86 84 69 06
randrupellen@gmail.com

Sekretær
Margit Søby
61 66 96 70
margitsoeby@mail.dk

Kasserer (ikke med i formandskab)
Bent Juel Jensen
86 84 67 07
bjuel@fiberpost.dk

Programudvalg
Annelie Bonnichsen
23 42 85 68
bonnichsena@gmail.com

Terkel Berg-Sørensen
23 45 70 55
terkel_berg_soerensen@dukamail.dk

Steen Aggerbeck-Lauritzen
86 85 53 19

Suppleant
Ole Borgå
46 49 22 04
ole-inger@mail.dk