Bestyrelsen for Foreningen Norden i Silkeborg 2019-2020.

Formandskab:  

Ordførende:

Grethe Svendsen

Sortbærvej 39, Sejs

8600 Silkeborg

Tlf.: 8684 6992 / 2117 9110

grethesvendsen15@gmail.com

 

Ellen Randrup Østergaard

Lynggårdsvej 24, Sejs

8600 Silkeborg

Tlf.: 8684 6906 / 2684 6906

randrupellen@gmail.com

 

Sekretær:

Margit Søby

Solbakkevej 4

8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 2571 / 6166 9670

margitsoeby@mail.dk

 

Kasserer/Regnskabsansvarlig (Bemærk venligst at Bent Juel Jensen er kasserer og ikke en del af formandsskabet.

Post vedrørende økonomi sendes til kassereren )

Bent Juel Jensen

Blåmunkevej 1

8600 Silkeborg

Tlf.: 8684 6707 / 2324 6607

bjuel@fiberpost.dk

 

Programudvalg  

Ole Borgå

Vestergade 79U 1.tv

8600 Silkeborg

46492204

 

 

Terkel Berg-Sørensen

Søtoften 1, Virklund

8600 Silkeborg

Tlf.: 2345 7055

Terkel_Berg_Soerensen@dukamail.dk

 

Steen Aggerbeck-Lauritzen

Tandskovvej 30

8600 Silkeborg

8685 5319

 

Suppleant:

Anne Marie Hansen

Arendalsvej 324

8600 Silkeborg

Tlf.: 20784713

Annemarie.hansen@gmail.com